وب سايت دانشگاه علمي کاربردی اردکان

درباره دانشگاه / رشته های موجود در دانشگاه /

رشته های مقطع کاردانی به  کارشناسی:
  • 1- مهندسی  مکانیک
  • 2- مدیریت تجاری سازی
  • 3- مهندسی متالوژی
  • 4- مهندسی الکترونیک صنعتی
  • 5- مهندسی فناوری اطلاعات(IT)
  • 6- مدیریت تبلیغات تجاری
رشته های مقطع کاردانی:
  • 1- مدیریت کسب و کار
  • 2- حسابداری صنعتی
  • 3- شبکه های کامپیوتری
  • 4- برق صنعتی
  • 5- مکانیک تأسیسات صنعتی