وب سايت دانشگاه علمي کاربردی اردکان

درباره دانشگاه / رشته های موجود در دانشگاه /

رشته های مقطع کاردانی به  کارشناسی:
 • 1- مهندسی  مکانیک
 • 2- مدیریت تجاری سازی
 • 3- مهندسی متالوژی
 • 4- مهندسی الکترونیک صنعتی
 • 5- مهندسی فناوری اطلاعات(IT)
 • 6- مدیریت تبلیغات تجاری
رشته های مقطع کاردانی:
 • 1- مدیریت کسب و کار
 • 2- حسابداری صنعتی
 • 3- شبکه های کامپیوتری
 • 4- برق صنعتی
 • 5- مکانیک تأسیسات صنعتی